survey tungkol personal finance


Money Mindset: If You Win $100M, What are the first 3 things you’ll do?

100M peso o dollar talaga para intense pero seriously what are the first three things you will do with it? How your money mindset affects your choices and ways to manage this amount? Nag-start itong question ko sa mga housemates ko dahil na-curious ako kung paanong iisa kaming kinalakhan pero […]