telephone


rotary dial telephone
Communication is very important for humanity. Kapag wala kang komunikasyon sa iba para kang nag-iisa at kapag ‘di ka marunong makipag-usap, para kang mapag-isa.  Iba ang personal communication at doon sa may sabit na ng technology. Nasaang lupalop man ang dalawang tao maaari na silang magkaroon ng opportunity na magpalitan […]

That Thing Called Rotary Dial Telephone