toys


Gifts for Kids? Check Rich Prime Global, The Mind Museum and Lazer Xtreme

Christmas season is coming and this means another set of gift giving for very special kids in our hearts. Instead of choosing fancy gifts that are just only soothing for their eyes, why not pick those that can help to develop their cognitive abilities.  Your gift can be an experience […]


Ang Bata ko sa Divisoria

Puno ng pagdadalawang-isip ang pagpunta ko sa Divisoria noong Sabado (Setyembre 10) para mamili. Kung susundin ko kasi ang pinakapakay ko na bilhan lang ng gamit  ang isisilang na anak ng ate ko ay parang mas makakamura pa ako kung sa pinakamalapit na mall ako pupunta. Isa pa’y matinding enerhiya […]