Tudla Productions


Pandayang Lino Brocka: Filmmaking + Social Awareness

Mula sa National Culture and the Arts (NCCA), nalaman ko ang tungkol sa 4th Pandayang Lino Brocka: Political Film and New Media Festival  na ginanap mula August 29 hanggang August 31 sa U.P. Film Center.  Sa awa aman ay may chance na makapunta  ako sa last day nito na kung […]