Twitter Ethics


10 Twitter Rules of Bianca Gonzalez

Mas mahilig na ako mag-Twitter kaysa mag-Facebook. Ang dali kasi nitong  mag-access  sa phone ko, na not so latest, at  mas madali rin na makipag-communicate. Sa 140 characters, active ka na sa social media. Saka marami akong followers dun  na strangers/foreigners. Pero  like sa ibang social media  sites  kailangan din […]