University of Sto. Tomas


What’s on National Heritage Month, Taoid Program of NCCA?

Ang  Mayo ay ang tinaguriang  National Heritage Month at para sa selebrasyon na ito ay nakipagtulungan ang  National Commission on Culture and the Arts (NCCA) sa mga instiusyon gaya ng University of Sto. Tomas (UST), ang pinakamatandang pamantasan sa Asya,  para sa sariwain  at mapaghusay ang pagkilala sa mga pamana […]