what is couponig strategy


6 Unpopular, Weird Ways to Save Money part 1

Kailan lang ay na-realize ko na nagtatagal ako sa isang project not mainly because of salary at hindi naman usually malaki ang sahod ko. Pero kahit na ganun ay naitatawid ko naman ang mga mga gastusin ko sa buhay at nakakapag-invest pa ako kahit papaano. Wala akong ibang masasagot kundi […]