when to quit freelance work


Freelancing 101: Paano makipag-deal sa client o boss?

I guess mas easy na ang freelancing ngayon kasi marami nang nauna at uso na ang mentorship. So if you’re new sa field na ito I recommend that you find support group or keep on attending seminars about telecommuting or solopreneurship.  Pero may ibang aspect na mahirap masabi kung kailan […]