wheninmanila


Blogapalooza: Because We Need To Interact Online, Offline

Wordcamp and iBlog pa lang ang napupuntahan ko na  partcular event para sa mga bloggers.  Kaya naman gusto ko rin ma-experience ang Blogapalooza  na kung saan magmi-meet ang mga bloggers at ilang businessmen. Kailangan din talaga ng interaction online and offline when it comes sa blogging ano?! Movers  meet Spreaders […]