Wine and Cheese Night of FGISC


Why to Study Abroad? I Learn How at The Wine and Cheese Night of Fil Global

Before wild dream lang sa akin ang mag-work or live in England, Canada, or Japan.  Hindi ito travel lang like ng ginawa ko sa South Korea, Hong Kong, at China. Iyong mag-migrate talaga together with my new family if ever.  In the “Wine and Cheese Night,” which hosted by Fil-Global […]