AA Yaptinchay ng Marine Wildlife Watch of the Philippines


Anak ng pating, what’s the matter if fishes die?

Pamilyar lamang ako sa tipo ng tugtugan ni Joey Ayala pero kung may isang stanza ng kanta n’ya na laging tumugtog sa alaala ko ay ito “ang lahat ng bagay ay magkaugnay.” Ito rin ang linyang nag-fade in and fade out sa akin, habang nakikinig ako sa talk ni AA […]


Ano ang halaga ng pagba-budget sa wealth, health, at environment?

Maraming Filipino ang gustong maging mapera (rich or wealthy) kaya marami ang naghahangad na  magkaroon ng multiple income streams at handang mamuhunan (invest).  Ayon sa mga natutuhan ko ay to become financially stable ang basic steps ay mag-ipon (save), mag-invest, at iwasang magkaroon ng bad debt (oo may good debt). […]