architect Luciano Oliver


Around Taal Church, Basilica of St. Martin of Tours

Basilica of St. Martin of Tours ang pinakamalaking simbahan sa  Pilipinas at Asya, ito  ang mga magic words na sa akin ni Mhona (parang advertisement lang) kaya taas agad ng interes kong sumama. Pero maliban sa simbahan ay marami pang makikita na magandang spots sa paligid  nito gaya ng Galleria Taal […]