Cultural Connectivity Through Dance


Tourism is not only about magnificent mountain, cave, sea, buildings, and food. It is also about interesting history, people, culture and arts.  Salamat nabibiyayaan ang mga Pinoy ng kagalingan sa pagsasayaw. Ito ang nagpapaindayog sa  matagal nang makulay nating kultura. FYI, this year’s Dance Xchange will go to Puerto Princesa […]

Groove Tourism: Dance Xchange, Sayaw Palawan!