dance


So You Can Dance? Maki-Yugyugan Para sa Kultura ng Bayan!

Most of Filipinos are born dancers. With dancing we can express our sentiments about the music of our lives.  In coming International Dance Day and  National Dance Week,  National Commission on Culture and the Arts (NCCA) with special participation of Prima Ballerina Lisa Macuja – Elizalde will stage  Yugyugan para sa […]


So Why do you want to Dance?

Kung kaliwa pareho ang paa mo?  Hehehe! Marami na akong nakadaupang-palad na who doesn’t want to dance for the sake na ayaw  lang talaga nilang mag-sayaw. Iniisip nila na hindi nila ito talento at mapapahiya sila. Ikaw marunong ka bang mag-sayaw at ano ang pananaw mo rito? An entertainment Kahit […]


Flashdance…lousy but superb

Gaya ng Dirty Dancing ang Flash Dance ay ipinalabas noong 1980s, napaaga lang kasi eksaktong 1983 siya at classic  dance film baga! Sa opening scene, nagitla ako. Ang eksena kasi isang kulot na babae na nagba-bike sa isang kalsada at papasok sa kanyang work kung saan siya welder. Eh ano […]


Why I Collect Dance Movies?

I collect dance movies for two reasons – to be entertained and become motivated me to dance. Pero inaamin ko na limitado ang alam kong pelikula, piling-pili lang ang nagugustuhan ko. Bakit gusto ko magsayaw? stress-buster art pumayat So far I have dance movies na naalala kong napanood ay: a […]