digital camera


Ano ang Photography para sa iyo?

I’m neither photographer nor photo blogger (but I can try, why not?!).  Pero  isa ako sa mga taong enthusiastic na humawak ng camera for documentary purposes especially kung ang kukunan ko ay about  travel, special events and VIPs. But here’s the thing… Mas na-appreciate ko ang sense ng photography noong […]


Arts + technology = photography business (VJP)

Ano ang photography para sa iyo? Sa akin, isa itong mahusay na imbensyon na nagpapakita ng sining at galing sa paghuli ng napakagandang moment. Masuwerte nga ang henerasyon natin ngayon dahil ang ha-high tech na mga digital cameras at yakang-yaka ma-enhance ang mga na-capture na pictures. Aba ang photography kaya […]