diskette


Let’s Recycle Diskettes: Have beverage coasters

Being natural hospitable, when we have guests in the house we offer them something to put in their mouth like that deadly biscuit and soda or a cup  of coffee /tea.  Then, for the sake of being neat and/or (parang bangko lang) posh, we put this visita combo meal in […]


Floppy Disk: Classic Removable Media

Nakakita pa ako ng floppy disk  (8 inch) na ginagamit noon ng kuya ko na kumuha ng Computer Science.  WordStar pa lang ang sikat noon at wala kaming family Personal Computer kaya kahit paglaruan hindi ko magawa. Ang naabutan at nagamit ko talagang removal media storage device bago ang  pagsulpot […]