donuts


J.CO Donuts, expensive but sulit

Once nasarapan ako sa isang pagkain gaya ng  J.CO Donuts & Coffee ay hindi ako  titikim ng iba (expensive brand of donuts) hanggang hindi ko pinagsasawaan iyon o maisip ko na lang na  sumubok naman ng iba. Ito ang (farang) sagot ko kay Tim (thank you nga pala sa libre) nang tanungin niya […]