essay


Why are you Reading: Essay tungkol sa Kahalagahan ng Pagbabasa

May nagtanong sa akin kung bakit daw ba ako nagbabasa? Bigla– ‘yong mga ideya sa kokote ko ay parang isang daang tao na gustong lumabas sa iisang pinto nang sabay-sabay.  Kaya naman sa rami ng rason na naiisip ko ay halos mautal akong sumagot.  Pero sa bandang huli, ang gusto […]


My High School Life in the City

Sabi nila masaya ang mag-high school, ito ang panahon na mas may laya ka, makakahanap ng exciting na barkada, mas madidiskubre ang sarili mong mga gusto at makakadama ng sari-sari o nakakalitong emosyon. Tingnan natin ang masasabi ni Joseph sa bagay na ito.