lugar sa puerto princesa


7 things I enjoy in Puerto Princesa

Adventures ang trip ko sa Puerto Princesa Palawan na kung saan ang dami kong first time gaya ng pagsakay sa airplane, mag-peso fare, sumama sa ibang set of friends at  gumawa ng mga physical activities na sumubok sa aking endurance. Okay tama na ang satsat ito na: Snorkeling Hindi ako magaling […]