maging legal na negosyo


Business 101: Paano magpa- DTI Business Registration

Ang saysay ng business registration o pagkakaroon ng business permit ay depende na minsan sa kung paano mo ito tingnan. Mayroong napipilitan dahil kailangan, may sumusunod lamang, mayroon din nasita na, at may naniniwala sa halaga nito. Pero para sa akin ay may magagandang dahilan din kung bakit mabuting mag-legal […]