masamang epekto ng social media


Rewards I Reap from my Social Media Detox

Habang sinusulat ko iyong post ko na What I realize in my Social Media Detox ay naalala ko rin ang mga  bagay na nagagawa ko dahil ginawa ko iyon. Siyempre ang automatic na benefit ay more time, focus, and energy  na marami pang hatid iba pang rewards.   Ito iyong sa […]