michael nouri


Flashdance…lousy but superb

Gaya ng Dirty Dancing ang Flash Dance ay ipinalabas noong 1980s, napaaga lang kasi eksaktong 1983 siya at classic  dance film baga! Sa opening scene, nagitla ako. Ang eksena kasi isang kulot na babae na nagba-bike sa isang kalsada at papasok sa kanyang work kung saan siya welder. Eh ano […]