portable hard disk


Floppy Disk: Classic Removable Media

Nakakita pa ako ng floppy disk  (8 inch) na ginagamit noon ng kuya ko na kumuha ng Computer Science.  WordStar pa lang ang sikat noon at wala kaming family Personal Computer kaya kahit paglaruan hindi ko magawa. Ang naabutan at nagamit ko talagang removal media storage device bago ang  pagsulpot […]