psychographology


Personality Type: What is Ambivert?

The first time I fully understand the words- introvert and extrovert was when I started to (self) study Psychographology or handwriting analysis.  In psychographology, those writing (slanting) toward left are introverts, while those inclined to write going to right direction are extroverts.  But what about individuals who write as if […]


Personality Test: Handwriting Analysis

Hindi ako kumpiyansa na magugustuhan ng iba ang handwriting ko pero okay pa rin naman itong basahin. Mahilig din kasi akong magsulat sa notebook magpahanggang sa ngayon. Ito ang technique ko sa pag-aaral, na kapag sinusulat ko ay mas naiintindihan at natatandaan ko ang lessons. Pero isa sa pinagsisihan ko […]