Save Sharks petition on International Union for the Conservation of Nature


Maraming Filipino ang gustong maging mapera (rich or wealthy) kaya marami ang naghahangad na  magkaroon ng multiple income streams at handang mamuhunan (invest).  Ayon sa mga natutuhan ko ay to become financially stable ang basic steps ay mag-ipon (save), mag-invest, at iwasang magkaroon ng bad debt (oo may good debt). […]

Ano ang halaga ng pagba-budget sa wealth, health, at environment?