st gregory church laguna


Majayjay Church (St. Gregory Church)

Naranasan mo na ba ang medyo asar ka at pagod pero once na nakarating kasa isang lugar parang nawala bigla? Iyan ang eksena ko noong makarating kami sa Majayjay Church sa Laguna.  Hindi ko ini-expect na ganun ka grandiosa ang simbahan na tipong dinadala ka sa sinaunang panahon. Sa façade […]