suha


What you ought to know about citrus aurantium?

Kung may isang basket ng mga prutas na naglalaman ng apple, orange, grapes, at citrus aurantium, ang kakainin ko lang ay ‘yong huli. Ito ay dahil hindi ko trip ‘yong mga una. Mas trip ko lang siguro ‘yong maasim at madaling mabili ng aking bulsa. Pero parang magkakapatid ang turing […]