teri hatcher


Movie Review: Coraline

Hindi ako excited na panoorin ang Coraline noong una. napapangitan kasi ako sa pagkakagawa ng itsura ng mga characters. Pero pasado na sa akin ang animation niya at sa mga designs. hindi lang din ako nabili sa ordinaryong story na ito na tungkol sa isang batang babae na makulit at […]