tipid tips


5 Tipid tips for Students: Repair, Wise-Buying Edition

Sa nakaraang post nabanggit ko ang money-saving trick ng pagre-recycle, ngayon naman ay tipid tips sa pamamagitan ng repair at wise-buying decisions.   Teka alam mo bang maging frugalista? Ayon sa Investopedia, ang “Frugalista” ay mga nilalang na fashionable pero magaling sa budget at pagtitipid. “Frugalistas stay fashionable by shopping through […]


6 Unpopular, Weird Ways to Save Money part 1

Kailan lang ay na-realize ko na nagtatagal ako sa isang project not mainly because of salary at hindi naman usually malaki ang sahod ko. Pero kahit na ganun ay naitatawid ko naman ang mga mga gastusin ko sa buhay at nakakapag-invest pa ako kahit papaano. Wala akong ibang masasagot kundi […]