valentine’s day


Valentine’s day is coming and lahat ng affected ay nagpi-prepare para maging special naman ito.  I believe ito yung date na nasa iyo if you want  it extraordinary que sweetheart kang katabi o wala. Ngayon dun tayo sa event that possibly a way to let you give, feel, experience or […]

Hoshi Advisory: February is National Arts Month


Bibihira lang yung  klase ng Valentine’s Day na may powerhouse cast gaya nina Jennifer Garner,  Ashton Kutcher, Taylor Swift, taylor Lautner, Bardley Cooper, Eric Dane,  Anne Hathaway and Julia Roberts.  Ang istorya nito ay kawing-kawing at sanga-sanga na aabangan mo kung paano ang itatakbo. Aside  sa amazing popular Hollywood Stars, […]

Movie Review: Valentine’s Day starring Jennifer Garner