zorro


Tula ng kalungkutan (Poem about Sorrow)

ang gulo-gulo ng paligid iba-ibang lengguwahe ang aking naririnig gustong sakupin ng dayuhang damdamin ang aking puso ang hirap pag walang kadamay, nakakawala ng pag-asa II sinabi ko noon okay lang sa akin mapag-isa kaya ko dahil isa akong palabang babae pinalaki akong matapang at aral sa magagandang bagay aanhin […]