food and travel

restaurants, foods, delicacies, places, tourist spot, out of town,


7 must-know about Binondo, Chinatown in Manila

Tatlong bagay kung bakit ako madalas napapadpad sa Binondo, Manila – shopping, Visita Iglesia, at photowalk. Ang isa sa naranasan ko ay ang Temple Run  Chinese New Year  photowalk na inorganisa ng Powerhouse G5. Pero ano nga ba ang mayroon sa Binondo at Manila Chinatown? It’s the Oldest Chinatown in […]


Trip to Maginhawa Food Park StrEAT in Quezon City

Ilang beses na akong napadpad sa UP Diliman para magkakaibang rason gaya ng blogging (iBlog Summit), Film Viewing/ Art Studies (ex. Pandayang Lino Brocka), at photowalk. Isa na lang ang hindi  ko nagagawa ang mag-food trip maliban sa area nina Mang Larry.  Sikat daw yung mga kainan sa Maginhawa Street […]


Selling Popcorn for events, party, training

Looking for snacks for your party, seminar or training? I recommend that you include Popcorn, particularly Kettle Korn among your options because it’s one of the snacks that everyone enjoys in their road trip, movie marathon or simple picnic.  Where to  buy Kettle Korn for your event or business? Why […]