Rizal


Hiking and Mt. Pamitinan in Brgy. Wawa, Rizal part 1

I already tried spelunking, snorkeling, and trekking,  but not hiking prior to our adventure at Mt. Paminitinan Rizal. How’s the experience for a first time mountain climber?  I learned different things before, during,  and after this outdoor activity nearby Metro Manila. Honestly, I read blogs about hiking experiences sa at […]


Visita Iglesia: Churches in Rizal Province

Gaya nang nakaraang taon ay nauna na kaming mag-Visita Iglesia ni Syngkit.  Ako na ang nag-suggest na mag-Rizal kami dahil susundan na lang namin ang Visita Iglesia experience ng mga CEO ng Verjube Photographics.  Konting research na lang kaya go na sa lakbay-pananampalataya. (Invitation! please  SUBSCRIBE to my YOUTUBE Channel […]